Gym och träning

På gymmet finns :
Traditionella frivikter
Maskinell träning
Vibrationsplatta mid godkänd
finns även vedeldad bastu samt en liten pool