Laser

På kliniken använder vi idag 3 typer av medicinsk laser:
CO2 laser dvs  koldioxidlaser för ortopediska åkommor 
He-Ne laser dvs helium Neon är en rödljuslaser avsedd för problem med hud och slemhinnor som ex acne.
GaAlAr laser gallium aluminium arsenid är en laser som man kan använda inom flera områden.